Bincangkan TIGA peranan yang boleh dimainkan oleh…

Question Answered step-by-step Bincangkan TIGA peranan yang boleh dimainkan oleh… Bincangkan TIGA peranan yang boleh dimainkan oleh individu/masyarakat/negara dalam memastikan supaya tekanan ekonomi ini tidak akan memberikan impak yang negatif kepada kepentingan-kepentingan hubungan kemanusian dan nilai kemanusiaan yang murni dalam pembinaan jatidiri dan semangat kehidupan yang kuat dalam membentuk individu yang mempunyai kekuatan jasmani dan rohaninya. Social Science Sociology MPU 3123 Share QuestionEmailCopy link Comments (0)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *